New Voices in the Gallery – Lleisiau Newydd yn yr Oriel

(scroll down for Cymraeg)

Free Creative Writing Workshops at National Museum Cardiff

Are you interested in attending a series of five free creative writing workshops at National Museum Cardiff? The workshops form part of a wider academic research project organised by Rachel Carney, a published poet and experienced workshop facilitator.

Participants will be invited to write poems in response to works of art in the museum. Workshops will take place at the museum, in June. No previous experience of writing poetry is necessary.

After taking part in the workshops you will have the opportunity to submit some of your poems for display in the museum. Museum visitors will be able to read them and will also be invited to have a go at writing poems of their own.

There will be two sets of workshops:

  • English language workshops will be delivered by Rachel Carney, on Tuesday afternoons.
  • Welsh language workshops will be delivered by Dan Mitchell (a writer, storyteller and museum learning facilitator) on Wednesday afternoons.

To find out more and to sign up please visit https://bit.ly/NewVoicesG

If you have any questions (e.g. about access requirements) please email Rachel on carneyr2@cardiff.ac.uk

We welcome people of all cultures, genders, ethnicities and social backgrounds.

Paintings in the gallery at National Museum Cardiff

Lleisiau Newydd yn yr Oriel – Gweithdai Ysgrifennu Creadigol rhad ac am ddim yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

A fyddai gennych ddiddordeb mewn dod i gyfres o 5 gweithdy ysgrifennu creadigol rhad ac am ddim yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd? Gweithdai wedi’u yw’r rhain ac maen nhw’n rhan o broject ymchwil academaidd ehangach wedi’i drefnu gan Rachel Carney, bardd cyhoeddedig sy’n hwylusydd gweithdai profiadol.

Bydd y bobl sy’n cymryd rhan yn cael eu gwahodd i ysgrifennu cerddi mewn ymateb i weithiau celf yn yr Amgueddfa, gan ddechrau ym mis Mehefin. Nid oes angen profiad blaenorol o ysgrifennu barddoniaeth.

Ar ôl cymryd rhan yn y gweithdai, cewch gyfle i gyflwyno rhai o’ch cerddi i’w harddangos yn yr Amgueddfa. Bydd ymwelwyr â’r Amgueddfa’n gallu darllen eich cerddi ac yn cael eu gwahodd hefyd i roi cynnig ar ysgrifennu’u cerddi’u hunain.

Bydd dwy gyfres o weithdai:

  • Gweithdai Cymraeg, yn cael eu cyflwyno gan Dan Mitchell (awdur, storïwr a hwylusydd addysg yr Amgueddfa) ar brynhawn Mercher.
  • Gweithdai Saesneg, yn cael eu cyflwyno gan Rachel Carney ar brynhawn Mawrth.

I ddysgu rhagor ac i gofrestru, ewch i https://bit.ly/LleisiauN

Os oes gennych gwestiynau (e.e. am ofynion mynediad), anfonwch e-bost at Rachel ar carneyr2@cardiff.ac.uk

Rydym yn croesawu pobl o bob diwylliant, rhywedd, ethnigrwydd a chefndir cymdeithasol.